Gården

Vårt jordbruk drivs så miljövänligt vi kan och våra arbetshästar hjälper till med odling av potatis och grönsaker. Traktorn används också till de tyngsta arbetena med grönsaker som plöjning etc. Vi använder ingen konstgödning och inga kemiska bekämpningsmedel. Vi använder i princip enbart den gödsel som våra djur producerar i våra odlingar. Hönsen hjälper oss med att äta upp rester från vår restaurang och ger oss ägg tillbaka. Vi försöker så gott som möjligt att vara självförsörjande på foder och odlar därför spannmål till våra höns och ankor. Vi odlar också vall som foder till våra hästar. Från spannmålet får vi också halm att strö åt hönorna och ankorna med.

På friland odlar vi potatis, sallat, lök, kål, baljväxter och rotfrukter av olika slag och i växthuset växer tomater, chili och gurka. Vi odlar också örter, bär och frukt.

I dalen öster om åkrarna finns våra naturbetesmarker, som blivit klassade som särskilt värdefulla av länsstyrelsen. Ankorna bor också där i en damm under somrarna.