Ankorna

Våra ankor är av rasen svensk gulanka och förser vårt café och vår restaurang med ägg under sommarhalvåret.