Huset

Huset tror vi är byggt i slutet på sjuttonhundratalet och är på ca 370 kvm. Vi renoverar fortfarande vidare och försöker använda material och tekniker som är så tidsenliga som möjligt.